Výstupové věže


Výstupové cesty na staveniště bývají mnohdy řešeny nejrůznějšími, často provizorními systémy, přitom přístup na staveniště tvoří základ bezpečné práce. Schodišťové věže umožňují cenově dostupný, ale zejména bezpečný, rychlý a efektivní pohyb pracovníků, přesun materiálů a nářadí do vyšších pater staveb. Svoje využití naleznou nejen při výstavbě a rekonstrukci průmyslových hal, nákupních center, mostů a staveb pozemního stavitelství, ale také jako únikové cesty dle příslušných bezpečnostních předpisů. Věže se staví ze dvou stavěcích rámů vedle sebe ( 2 x 0,73 m ) s délkou podlahy 2,57 nebo 3,07 m. Vždy věž kotvíme pomocí kotev,vrutů a hmoždinek.Součástí věže jsou stavěcí rámy, vnitřní a venkovní schodištové zábradlí, zábradlí na rámy,diagonály,spojky,konzole,podlahy,stojky,nánožky a okopy. Schodištové věže Vám umíme nabídnout včetně montáže,demontáže  a dopravy po cele ČR.

Technické parametry

 šířka jednoho stavěcího  rámu  0,73 m
 délka podlah  2,57 m nebo 3,07 m
 výška  do 20 m

U věží vyšších jak 20 m je nutný výpočet statika.

Věž s podestou a schodiště Věž bez podest
schodiště – schodiště